Administrare tehnica

    Activitatea de administrare tehnica este cea mai vizibila activitate, de ea depinzand confortul proprietarilor, si presupune planificarea, organizarea, conducerea, coordonarea, controlul activitatilor de intretinere si dezvoltare optima a proprietatii, potrivit intereselor proprietarilor, a deciziilor acestora si a resurselor alocate.

     Te asteptam pe pagina noastra de Facebook, pentru a vedea o partea din proiectele noastre.

Administrarea tehnica cuprinde:

Inspectarea periodica a proprietatii comune, in vederea remedierii defectiunilor aparute la instalatiile de folosinta comuna si a eliminarii pierderilor care determina cresterea nejustificata a cheltuielilor asociatiei de proprietari (scurgeri de apa etc);

Supunerea spre analiza a ofertelor furnizorilor de bunuri si servicii in vederea selectarii ofertei care satisface cerintele de pret, durata de executie si calitate si obtinerea aprobării comitetului executiv al asociatiei de proprietari;

Procurarea materialelor necesare intretinerii si reparatiilor curente proprietatii comune a asociatiei de proprietari;

Urmarirea realizarii contractelor incheiate de asociatia de proprietari cu furnizorii de bunuri si servicii;

Supravegherea lucrarilor de reparatii si participarea la receptia acestora;

Implementarea de automatizari pentru sistemele vitale ale asociatiei (sistem detectie inundatie / incendiu, control acces – bariere / usi / porti, sisteme de supravegere, senzori miscare);

Controlul facturarii corecte a consumurilor de energie electrica, termica, apa etc, in functie de indexul contoarelor de bloc, conform prevederilor legale si in functie de normele metodologice de repartizare a consumurilor;

Controlul indeplinirii obligatiilor contractuale ale personalului angajat de asociatia de proprietari pentru curatenie, incarcarea si evacuarea gunoiului menajer si alte activitati. Sesizarea comitetului executiv in cazul incalcarii acestora.

Efectuarea de mici reparatii la elementele proprietatii comune (inlocuire becuri/ lampi, intrerupatoare, elemente de inchidere la usi sau ferestre, altele). Pentru acestea, costul materialelor folosite este suportat de catre asociatie.

Call Center disponibil pentru avarii 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana.