Administrare financiara

Administrarea financiara este activitatea care are ca scop principal defalcarea cotelor de cheltuieli, si se desfasoara potrivit prevederilor Legii 196 din 2018 si Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ce cuprinde activitatea de administrare financiara:

Calcularea prin intermediul unui program (soft) specializat a listelor de incasare a cotelor de intretinere (Blocmanger Net);

Calcularea penalitatilor de intarziere, conform normelor legale si a deciziei asociatiei de proprietari;

Calcularea in regim centralizat a consumurilor de apa rece si apa calda in urma citirilor date de catre proprietarii/locatarii asociatiei;

Centralizarea numarului de persoane pe baza tabelului intocmit lunar de Comitetul Asociatiei;

Intocmirea Registrului de Casa si Registrului Jurnal;

Pastrarea si actualizarea Registrelor de Evidenta Fond Rulment si Fond Reparatii, in concordanta cu Legile in vigoare;

Emiterea fiselor de penalitati defalcat pentru fiecare apartament penalizat, la solicitarea comitetului executiv;

Transmiterea de informatii catre proprietarii care au nelamuriri cu privire la modul de repartizarea a cheltuielilor lunare din cadrul listelor de intretinere;

Activitatea de Casierie presupune: incasarea cotelor de intretinere aferente fiecarui apartament in parte, a penalitatilor si a fondurilor Programul de incasare se stabileste de comun acord cu asociatia de proprietari in cadrul contractului de administarre imobile. Incasarea se va face prin casier desemnat pentru asociatie sau transfer bancar.